مراســم بعدی

ارتباط با ما

آدرس : تهران – شمیران – بلوار ارتش سوهانک -حسینیه سوهانک

کانال رسمی حسینیه سوهانک

http://telegram.me/najvainfo